Mezar Bakım Sözleşmesi

(Çamtur) Çamlıdere Peyzaj Mezar Bakım Hizmet Sözleşmesi
İvedik Mahallesi 1573. Sokak No:59  06378  Yenimahalle/ANKARA  Adresinde Bulunan Çamlıdere Turizim, Taşımacılık, Temizlik ve Peyzaj & Tasarım  Kısa Adı Çamtur  Ankara Kabir Mezar  Mermer Bakım Hizmetleri ismimiz İle Diğer Tarafta Aşağıda kısaca (Müşteri Olarak Alınacaktır) İle Diğer Tarafta ………………………………… Mezarlığı ………….…… Ada ………………Parsel de Mezarı Bulunan ……………………………………………………………… Ait Mezar Sahibinin ( Eşi, Çocuğu, Kardeşi, Damadı vs.) Vekalet Yetkisi …………………………………………………………………………………… Adresinde Oturan,…………………………………………… İle Aşağıda Kısaca Müşteri  Olarak Anılanla ……./……./201… Tarihinde Aşağıdaki Sözleşme Şartları İle Mutabık Kalınmış ve İş Bu Sözleşme Karşılıklı Olarak İmzalanmıştır.
1- İşbu Sözleşme İle Müşteri nin Bakımını Talep Ettiği Mezarın veya Mezarların Ekte Bulunan Bakım Paketlerinden Seçtiği Bakım Paketine Uygun Şekilde “Çamlıdere Peyzaj & Tasarım – Ankara Kabir Hizmetleri” Tarafından Belirlenen Süre İle Bakım Hizmetlerinin Yerine Getirilmesi Hususlarını İçerir. İşbu Sözleşmeyle Üstlendiği Hak ve Yükümlülüklerin Bir Kısmının veya Tamamının Yetkili Kıldığı Bir Bayisi Tarafından Yerine Getirilmesini ve Üstlenilmesini, İşbu Sözleşmenin Her Aşamasında Tek Taraflı Olarak Talep Etme Hak ve Serbestisine Sahiptir. Bu Durumun Gerçekleşmesi Halinde Müşteri nin, Bu Yetki Devrine Hiçbir İtirazı Olamayacağı Gibi Sözleşme Koşullarını Yeniden Belirleme Hak Ve Yetkisi de Bulunmamaktadır. Bu Cümleden Olarak “ Çamlıdere Peyzaj & Tasarım  Ankara Kabir Hizmetleri ” nın İşbu Sözleşmeden Doğan Hak ve Yükümlülüklerini Bir Bayisine Devri Durumunda İşbu Sözleşme Tüm Maddeleri İtibariyle Başta Müşteri Olmak Üzere “Çamlıdere Peyzaj & Tasarım – Ankara Kabir Hizmetleri” ve Tayin Edilen Bayi de Aynı Şekilde Bağlamakta ve Tüm Taraflar İçin Hüküm İfade Etmektedir. Ancak Bayinin Sözleşmeye İlişkin Taahhütleri Yerine Getirememesi, Alıcıya Karşı “Çamlıdere Peyzaj  & Tasarım – Ankara Kabir Hizmetleri” nın Sözleşmeden Kaynaklanan Sorumluluklarını Ortadan Kaldırmaz.
2- İşbu Sözleşmeye Konu Olan Hizmetler, Sözleşme Ekinde Tarafların Karşılıklı İmzalarıyla Kabul Ettikleri Bakım Paketindeki Hizmetleri Kapsar.
3- İşbu Sözleşme,Tarihinden İtibaren …….. Yıllık Süre İçin Akdedilmiş Olup, Taraflardan Birisi Tarafından Süre Sonundan En Az Onbeş Gün Önce Yenileneceği Diğer Tarafa Yazılı Olarak Bildirilmedikçe Kendiliğinden Sona Erer.
4-Müşteri Talep Ettiği Mezar Bakım Paketi Ücretini Sipariş Ve Sözleşmenin İmzalanması İle Beraber  “Çamlıdere  Peyzaj & Tasarım – Ankara Kabir Hizmetleri’ne  Öder. Yedi Gün Süre Dahilinde Ödeme Yapılmadığı Taktirde İşbu Sözleşme Kendiliğinden Fesih Olur. Bu durumda Müşteri Hiçbir Hak İddasında Bulunamayacağını Peşinen Kabul Eder.
5- Sipariş Edilen ve Ücreti Mezar Bakım İçin Ödenen Hizmet Paketi’nin İçerdiği Tüm Hizmetler “Çamlıdere Peyzaj & Tasarım – Ankara Kabir Hizmetleri” Tarafından Verilecektir.
6-“ Çamlıdere Peyzaj & Tasarım – Ankara Kabir Hizmetleri ” Sipariş Formuna Göre Mezarı Yerinde Görerek İncelemelerini Yapar ve Sözleşme İçin Tespitleri İle Birlikte Müşteri ye gider, Sözleşmenin İmzalanmasına Mütakib Hava Koşulları Göz Önüne Alınarak Bakım Hizmetlerine Başlanır, İlk Düzenleme Yedi İş Günü İçinde Bitirilir.
7- İlk Düzenlemenin Görülebilmesi İçin Müşteri Davet Edilir, Gelememesi Durumunda Mezarın Resmi Çekilerek Elektronik Posta Yada Posta Yolu İle Müşteri ye Gönderilir
8-Müşteri Bakımını Talep Ettiği Mezar İle İlgili Bilgileri Eksiksiz Olarak “Çamlıdere Peyzaj  & Tasarım – Ankara Kabir Hizmetleri ” Verecektir.
9- Müşteri Ödeme Yükümlülüklerini Zamanında Yerine Getirecek Olup, Aksine Bir Durumda Sözleşmenin Fesi Edileceğini Kabul Eder.
10- “Çamlıdere Peyzaj & Tasarım – Ankara Kabir Hizmetleri Müşteri Hizmet Taleplerini ve Şikayetlerini Üç Gün İçinde Sonuçlandırıp Müşteri ye Yazılı Olarak Bilgi Verecektir.
11- Müşteri Mezarın Taşının Güvenliğinden “Çamlıdere Peyzaj & Tasarım – Ankara Kabirhizmetleri ” nin Sorumlu Tutmayacağını Beyan ve Kabul Eder.
12-Müşteri Mezarın Üzerindeki Bitkilerden“ Çamlıdere Peyzaj & Tasarım, Kısa Adı Çamtur – Ankara Kabir Hizmetleri ”Zorunludur.
13- “Çamlıdere Peyzaj & Tasarım – Ankara Kabir Hizmetleri ” Bu Sözleşmenin 6. Maddesindeki Süre İçinde İlk Düzenleme İşini Bitiremezse Müşteri  Tahsil Ettiği Bedeli Müşteri nin Başvurusunu Takiben Aynı Gün Ödeyecektir.
14-“Müşteri Sözleşmenin 4. Maddesindeki Yükümlülüklerini Yerine Getirmediği Takdirde “Çamlıdere Peyzaj & Tasarım – Ankara Kabir Hizmetleri ”nın Sözleşmeyi Tek Taraflı Fesih Etmesini ve Herhangi Bir Tazminat Talebinde Bulunmayacağını Peşinen Kabul Eder.
15-“Çamlıdere Peyzaj & Tasarım –  Ankara Kabir Hizmetleri”  Bu Sözleşmede Belirtilen Yükümlülüklerini Yerine Getirmediği Takdirde Müşteri nin Sözleşmeyi Tek Taraflı Fesih Etmesini ve Müşteriden Aldığı Sözleşme Hizmet Bedelini Üç Gün İçinde İade Etmeyi Peşinen Kabul Eder.
16-Taraflar Arasındaki İşbu Sözleşmeye İlişkin Yapılacak Faaliyete İlişkin Her Türlü Yazışma Bilgi ve Belgeler, T.C. Resmi Kurum ve Daireleri Dışında Üçüncü Kişilere Aktarılamaz, Paylaşılamaz ve Bilgi Verilemez. Türk Ticaret Kanunu’nun Haksız Rekabete İlişkin Sır Saklama Sorumluluğu İçinde Değerlendirilecek Bu Hükme Aykırı Davranışlar Müşteri nin “ Çamlıdere Peyzaj & Tasarım- Ankara Kabir Hizmetleri ”nin Aykırılığını Teşkil Edecek Olup, Tarafların Bu Konudaki Tazminat Hakları Saklıdır.
17-Taraflar Arasındaki Tüm Yazışmalar Tarafların İşbu Sözleşmede Yazılı Adreslerine Yapılır. Taraflar Tebligat Adreslerinde Meydana Gelen Değişiklikleri Diğer Tarafa Yazılı Olarak Bildirmedikçe Mevcut Adreslere Yapılan Tebligatlar Geçerlidir.
18- İşbu Sözleşme’den Doğan Uyuşmazlıkların Giderilmesinde T.C. Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri Yetkilidir.
19- İşbu Sözleşmenin Sonuna Kadar, Taraflar Karşılıklı Olarak Birbirlerinden, Bu Sözleşmede Yer Almayan Başka Taleplerde Bulunmazlar.itibar etmeyiniz. 
Firma                                                                                   Müşteri
mezar bakım sözleşmesi-kabir bakım sözleşmesi-kabir hizmetleri hizmet sözleşmesi.Mezarlarınızı Sözleşme Yapmadan Hizmet Almamanızı Tavsiye Ediyoruz. Çünkü Karşılıklı güvenden ziyada resmi bir sözleşme olması müşteri menfaatinedir. Kesinlikle Fatura ve sözleşme Yapmayan Firmalara  itibar etmeyiniz. çamtur mezar bakım hizmetleri-karşıyaka kabir bakım sözleşmesi-cebeci mezar bakım sözleşmesi-garantili mezar bakımı-sözleşmeli mezar bakımı-